AXION-TRADE s.r.o.

Rating a informácie o AXION-TRADE s.r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre AXION-TRADE s.r.o. 12340 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 185554. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 78.5940% spoločností je horších ako AXION-TRADE s.r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti AXION-TRADE s.r.o." href="http://axion-trade.sk-rating.com/">
   <img src="http://axion-trade.sk-rating.com/axion-trade.png" width="150" height="25" alt="Rating AXION-TRADE s.r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating AXION-TRADE s.r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia